Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.97

Verš

karaṅgera jale kare sarvāṅga siñcana
bahirvāsa lañā kare aṅga saṁvījana

Synonyma

karaṅgera jale — vodou z nádoby karaṅga; kare — činí; sarva-aṅga — všech částí těla; siñcana — pokropení; bahirvāsa — svrchní oděv; lañā — beroucí; kare — činí; aṅga — těla; saṁvījana — ovívání.

Překlad

Govinda Pánovo celé tělo pokropil vodou z nádoby karaṅga. Potom vzal Pánův svrchní oděv a začal Ho s ním ovívat.