Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.98

Verš

svarūpādi-gaṇa tāhāṅ āsiyā mililā
prabhura avasthā dekhi’ kāndite lāgilā

Synonyma

svarūpa-ādi-gaṇa — oddaní, v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; tāhāṅ — tam; āsiyā — když přišli; mililā — setkali se; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avasthā — stav; dekhi' — když viděli; kāndite lāgilā — dali se do pláče.

Překlad

Na místo dorazil Svarūpa Dāmodara Gosvāmī s ostatními oddanými, a když viděli, v jakém stavu je Śrī Caitanya Mahāprabhu, dali se do pláče.