Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.99

Verš

prabhura aṅge dekhe aṣṭa-sāttvika vikāra
āścarya sāttvika dekhi’ hailā camatkāra

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; aṅge — na těle; dekhe — vidí; aṣṭa-sāttvika vikāra — osm druhů transcendentálních proměn; āścarya — úžasné; sāttvika — transcendentální; dekhi' — když viděli; hailā camatkāra — žasli.

Překlad

Na Pánově těle bylo možné sledovat všech osm druhů transcendentálních proměn. Všichni oddaní žasli při té podívané.

Význam

Osmi extatickými příznaky je ztuhnutí, pocení, ježení chlupů, zalykání hlasu, chvění, zblednutí, ronění slz a zničenost.