Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.82

Verš

śāstra-lokātīta yei yei bhāva haya
itara-lokera tāte nā haya niścaya

Synonyma

śāstra-loka-atīta — nad představami lidí a zjevených písem; yei yei — jakékoliv; bhāva — emotivní extáze; haya — jsou; itara-lokera — obyčejných lidí; tāte — v to; haya — není; niścaya — víra.

Překlad

Tyto extatické příznaky nejsou popsané v śāstrāch a pro obyčejné lidi jsou nepředstavitelné. Proto na ně lidé obvykle nevěří.