Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.111

Verš

kene vā ānilā more vṛthā duḥkha dite
pāñā kṛṣṇera līlā, nā pāinu dekhite”

Synonyma

kene — proč; — potom; ānilā — přivedli jste; more — Mě; vṛthā — zbytečně; duḥkha dite — způsobit bolest; pāñā — když jsem dostal; kṛṣṇera līlā — Kṛṣṇovy zábavy; pāinu dekhite — nemohl jsem vidět.

Překlad

„Proč jste Mě sem přivedli a způsobili Mi tak zbytečnou bolest? Měl jsem možnost vidět Kṛṣṇovy zábavy, ale nakonec jsem je neviděl.“