Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.9

Verš

kulīna-grāma-vāsī āra yata khaṇḍa-vāsī
ekatra mililā saba navadvīpe āsi’

Synonyma

kulīna-grāma-vāsī — obyvatelé Kulína-grámu; āra — a také; yata — všichni; khaṇḍa-vāsī — obyvatelé Khandy; ekatra — na jednom místě; mililā — setkali se; saba — všichni; navadvīpe āsi' — když přišli do Navadvípu.

Překlad

Obyvatelé Kulína-grámu a vesnice Khandy se také sešli v Navadvípu.