Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.60

Verš

praśraya-pāgala śuddha-vaidagdhī nā jāne
antare sukhī hailā prabhu tāra sei guṇe

Synonyma

praśraya — díky shovívavosti; pāgala — hloupý; śuddha — čistou; vaidagdhī — etiketu; jāne — nezná; antare — v srdci; sukhī hailā — byl velmi šťastný; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāra — jeho; sei guṇe — touto vlastností.

Překlad

V důvěrném vztahu někdy dochází k porušení formální etikety. Parameśvara proto ve skutečnosti Pána svým prostým a milým chováním v srdci potěšil.

Význam

Praśraya znamená náklonnost, pokora, víra a vyžadování nějaké zvláštní výhody nebo její využívání. Pāgala znamená vzpurnost, arogance a vliv. Vaidagdhī znamená vychytralost, vtip, krása, zručnost, učenost, mazané chování a naznačování.