Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.75

Verš

śuniyā pasāri saba cāṅgaḍā uṭhāñā
prasāda dite āse tārā ānandita hañā

Synonyma

śuniyā — když to slyšeli; pasāri — prodavači; saba — všichni; cāṅgaḍā uṭhāñā — beroucí velké koše; prasāda dite — aby předali prasādam; āse — přišli; tārā — oni; ānandita hañā — s velkou radostí.

Překlad

Jakmile to prodavači uslyšeli, přicházeli s velkými koši naplněnými prasādam, které s radostí předávali Pánu Caitanyovi.