Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.54

Verš

āra dina mahāprabhu saba bhakta lañā
rūpe milāilā sabāya kṛpā ta’ kariyā

Synonyma

āra dina — dalšího dne; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — všechny; bhakta lañā — beroucí oddané; rūpe milāilā — představil Rūpu Gosvāmīho; sabāya — všem; kṛpā ta' kariyā — prokazující svou milost.

Překlad

Dalšího dne se Śrī Caitanya Mahāprabhu setkal s Rūpou Gosvāmīm znovu a s velkou milostí ho představil všem oddaným.