Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.197

Verš

prabhu kahe, — “prayāge ihāra ha-ila milana
ihāra guṇe ihāte āmāra tuṣṭa haila mana

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu říká; prayāge — v Prajágu; ihāra — s ním; ha-ila — bylo; milana — setkání; ihāra guṇe — díky jeho transcendentálním vlastnostem; ihāte — v něm; āmāra — Moje; tuṣṭa — spokojená; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Śrīlu Rūpu Gosvāmīho jsem potkal v Prajágu. Upoutal Mne a uspokojil svými vlastnostmi.“

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, není nakloněný jedněm a netečný k druhým. Pozornost Nejvyšší Osobnosti Božství lze upoutat službou. Pán potom dále oddaného zmocní k takovému jednání, že každý bude jeho službu oceňovat. To potvrzuje Bhagavad-gītā (4.11): ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. Kṛṣṇa je vnímavý. Pokud se někdo snaží Pánu co nejlépe sloužit, Pán mu k tomu dá schopnosti. V Bhagavad-gītě (10.10) Pán Kṛṣṇa také říká:

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.“ Śrīla Rūpa Gosvāmī chtěl Pánu sloužit, jak nejlépe uměl, a Śrī Caitanya Mahāprabhu mu proto udělil svou zvláštní milost. Tak vypadají výměny mezi Pánem a oddaným při konání povinností oddané služby.