Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.7

Verš

prabhu kahe, āmi ‘viśvambhara’ nāma dhari
nāma sārthaka haya, yadi preme viśva bhari

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; āmi — Já; viśvambhara — Viśvambhara; nāma — jménem; dhari — přijímám; nāma — jméno; sārthaka — úplné; haya — stane se; yadi — pokud; preme — láskou k Bohu; viśva — celý vesmír; bhari — naplněný.

Překlad

Pán Caitanya uvažoval: „Mé jméno je Viśvambhara neboli ,ten, kdo udržuje celý vesmír̀. Toto jméno nabude významu, pokud celý vesmír dokáži naplnit láskou k Bohu.“