Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.24

Verš

śiṣya, praśiṣya, āra upaśiṣya-gaṇa
jagat vyāpila tāra nāhika gaṇana

Synonyma

śiṣya — žáci; praśiṣya — jejich žáci; āra — a; upaśiṣya-gaṇa — obdivovatelé; jagat — celý svět; vyāpila — šířili; tāra — toho; nāhika — není; gaṇana — vyčíslení.

Překlad

Tak se žáci, jejich žáci a jejich obdivovatelé šířili po celém světě a není možné je všechny vyčíslit.