Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.22

Verš

sei dui-skandhe bahu śākhā upajila
tāra upaśākhā-gaṇe jagat chāila

Synonyma

sei — těchto; dui-skandhe — ze dvou kmenů; bahu — mnoho; śākhā — větví; upajila — vyrostlo; tāra — z nich; upaśākhā-gaṇe — menších větví; jagat — celý svět; chāila — pokrytý.

Překlad

Z těchto dvou kmenů vyrostlo mnoho větších a menších větví, které pokryly celý svět.