Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.12

Verš

nijācintya-śaktye mālī hañā skandha haya
sakala śākhāra sei skandha mūlāśraya

Synonyma

nija — svou vlastní; acintya — nepochopitelnou; śaktye — energií; mālī — zahradník; hañā — jsoucí; skandha — kmen; haya — se stal; sakala — všech; śākhāra — ostatních větví; sei — tento; skandha — kmen; mūla-āśraya — původní opora.

Překlad

Působením svých nepochopitelných energií se Pán stal zahradníkem, kmenem a větvemi zároveň.