Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.31-32

Verš

tāhā dekhi’ mahāprabhu karena cintana
jagat ḍubāite āmi kariluṅ yatana
keha keha eḍāila, pratijñā ha-ila bhaṅga
tā-sabā ḍubaite pātiba kichu raṅga

Synonyma

tāhā dekhi' — když to sledoval; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — činí; cintana — uvažování; jagat — celý svět; ḍubāite — utopit; āmi — Já; kariluṅ — snažil jsem se; yatana — pokusy; keha keha — někteří z nich; eḍāila — unikli; pratijñā — slib; ha-ila — byl; bhaṅga — porušen; -sabā — ti všichni; ḍubāite — utopit je; pātiba — vymyslím; kichu — nějakou; raṅga — lest.

Překlad

Když Pán Caitanya viděl, že māyāvādī a další utíkají, zamyslel se: „Chtěl jsem, aby tato záplava lásky k Bohu zasáhla všechny, ale některým se podařilo uniknout. Musím proto vymyslet nějakou lest, jak utopit i je.“

Význam

Zde nacházíme důležitý bod. Pán Caitanya Mahāprabhu chtěl najít způsob, jak chytit māyāvādī a další, kteří se nezajímali o hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. To je jedním ze znaků ācāryi. Od ācāryi, který přichází kvůli službě Pánu, nelze očekávat, že se bude přizpůsobovat nějakému stereotypu, protože musí najít různé způsoby a prostředky, kterými se dá vědomí Kṛṣṇy šířit. Někdy závistivci hnutí pro vědomí Kṛṣṇy pomlouvají, protože do rozdávání lásky k Bohu zapojuje stejnou měrou chlapce i děvčata. Tito hlupáci nevědí, že v zemích, jako je Evropa a Amerika, se chlapci a děvčata zcela volně sdružují, a proto mladé lidi rozvíjející vědomí Kṛṣṇy kritizují. Tito darebáci by si však měli uvědomit, že nelze zničehonic změnit zvyky dané společnosti. Protože jsou však tito chlapci a děvčata připravováni na kázání, nejsou tyto dívky obyčejné, ale jsou stejně dobré jako jejich bratři, kteří káží nauku o vědomí Kṛṣṇy. Zaměstnávat jak chlapce, tak i děvčata zcela transcendentálními činnostmi je tedy postup určený k šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Tito závistiví hlupáci, kteří kritizují sdružování chlapců a dívek, se budou muset spokojit pouze se svou vlastní hloupostí, protože nejsou schopni přemýšlet o tom, jak šířit vědomí Kṛṣṇy přijetím různých způsobů, které jsou pro tento účel dobré. Jejich šablonovité metody nikdy šíření vědomí Kṛṣṇy nepomohou. To, co děláme, je proto milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua dokonalé, protože právě On doporučil hledat způsoby, jak polapit ty, kteří se vědomí Kṛṣṇy vzdálili.