Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.14

Verš

eka mahāprabhu, āra prabhu duijana
dui prabhu seve mahāprabhura caraṇa

Synonyma

eka mahāprabhu — jeden Mahāprabhu neboli nejvyšší vládce; āra prabhu dui- jana — a ti druzí dva (Nityānanda a Advaita) jsou dva páni (prabhu); dui prabhu — tito dva prabhuové (Nityānanda a Advaita Gosāñi); seve — slouží; mahāprabhura — nejvyššího vládce, Pána Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa — lotosovým nohám.

Překlad

Jeden z Nich je Mahāprabhu a druzí dva jsou prabhuové, kteří slouží lotosovým nohám Mahāprabhua.

Význam

I když Śrī Caitanya Mahāprabhu, Śrī Nityānanda Prabhu i Śrī Advaita Prabhu patří do stejné kategorie Viṣṇua, Śrī Caitanya Mahāprabhu je přijímán jako Nejvyšší a druzí dva prabhuové Mu s transcendentální láskou slouží, aby poučili obyčejné živé bytosti o tom, že každý z nás je podřízený Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Na jiném místě v Caitanya-caritāmṛtě (Ādi 5.142) je řečeno: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya – jediným nejvyšším pánem je Kṛṣṇa a všichni ostatní, ať již viṣṇu-tattva, nebo jīva-tattva, jsou Pánovi služebníci. Jak viṣṇu-tattva (jako je Nityānanda Prabhu a Advaita), tak jīva-tattva (śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda) Pánovi slouží, ale mezi těmito služebníky kategorií viṣṇu-tattva a jīva-tattva je třeba rozlišovat. Služebník kategorie jīva-tattva, duchovní mistr, je vlastně sloužícím Bohem. Jak bylo vysvětleno v předešlých verších, v absolutním světě tyto rozdíly neexistují, ale my je musíme brát na vědomí, abychom byli schopni rozlišit Nejvyššího od Jeho podřízených.