Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.65

Verš

dūra haite puruṣa kare māyāte avadhāna
jīva-rūpa vīrya tāte karena ādhāna

Synonyma

dūra haite — zdálky; puruṣa — Nejvyšší Osobnost Božství; kare — činí; māyāte — na hmotnou energii; avadhāna — pohlédnutí; jīva-rūpa — živé bytosti; vīrya — sémě; tāte — v ní; karena — způsobuje; ādhāna — oplodnění.

Překlad

První puruṣa upře zdálky pohled na māyu, a tak ji oplodní semenem života v podobě živých bytostí.