Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.215

Verš

sva-mādhurye lokera mana kare ākarṣaṇa
dui pāśe rādhā lalitā karena sevana

Synonyma

sva-mādhurye — svojí vlastní sladkostí; lokera — všech lidí; mana — mysli; kare — činí; ākarṣaṇa — přitahování; dui pāśe — po obou bocích; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; lalitā — a Její společnice Lalitā; karena — konají; sevana — službu.

Překlad

S Rādhou a Lalitou, které Mu slouží každá z jedné strany, přitahuje svou sladkostí srdce všech.