Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.184

Verš

śyāma-cikkaṇa kānti, prakāṇḍa śarīra
sākṣāt kandarpa, yaiche mahā-malla-vīra

Synonyma

śyāma — načernalý; cikkaṇa — lesklý; kānti — jas; prakāṇḍa — těžké; śarīra — tělo; sākṣāt — přímo; kandarpa — Amor; yaiche — jako; mahā-malla — mohutný a silný; vīra — hrdina.

Překlad

Měl lesklou, načernalou pleť a se svou vysokou, silnou a statnou postavou vypadal jako samotný Amor.