Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.67

Verš

kṛṣṇe bhagavattā-jñāna — saṁvitera sāra
brahma-jñānādika saba tāra parivāra

Synonyma

kṛṣṇe — v Kṛṣṇovi; bhagavattā — jehož vlastností je, že je původní Nejvyšší Osobnost Božství; jñāna — poznání; saṁvitera — energie poznání; sāra — podstata; brahma-jñāna — poznání Brahmanu; ādika — a tak dále; saba — všechno; tāra — toho; parivāra — příbuzní.

Překlad

Podstatou energie samvit je poznání, že Nejvyšší Osobnost Božství je Pán Kṛṣṇa. Veškeré další druhy poznání, jako je například poznání Brahmanu, jsou pouze jeho součásti.

Význam

Výsledkem činnosti samvit-śakti je schopnost poznávat. Tuto schopnost má Pán i živé bytosti. Śrī Kṛṣṇa má jako Nejvyšší Osobnost Božství úplné poznání o všem a všude, a proto nemá s poznáváním problémy. Zatímco obyčejné živé bytosti brání v poznávání nespočetné překážky, Pán může získat poznání tak, že na danou věc pouze pohlédne. Poznávání živých bytostí se dělí do tří kategorií: přímé poznání, nepřímé poznání a zvrácené poznání. Smyslové vnímání hmotných předmětů hmotnými smysly, jako je oko, ucho, nos a ruka, přinese vždy zcela jistě poznání zvrácené. Tuto iluzi předvádí hmotná energie, zvráceně ovlivněná samvit-śakti. Negativní poznávání objektu, jenž je mimo dosah smyslového vnímání, je cesta nepřímého poznávání, což není úplně nedokonalé, ale výsledkem je pouze částečné poznání v podobě neosobní duchovní realizace a monismu. Je-li však poznávací činitel samvit osvícen energií hlādinī, která je součástí stejné duchovní energie, jednají pak společně, a jedině tímto způsobem lze dosáhnout poznání Osobnosti Božství. V tomto stavu by měla být samvit-śakti udržována. Hmotné poznání a nepřímé duchovní poznání jsou jejími vedlejšími produkty.