Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.274

Verš

ei dui ślokera āmi ye karila artha
śrī-rūpa-gosāñira śloka pramāṇa samartha

Synonyma

ei — těchto; dui — dvou; ślokera — veršů; āmi — Já; ye — jakékoliv; karila — podal; artha — významy; śrī-rūpa-gosāñira — Śrī Rūpy Gosvāmīho; śloka — verš; pramāṇa — důkaz; samartha — vhodný.

Překlad

Své vysvětlení těchto dvou veršů (5. a 6. verše první kapitoly) mohu doložit veršem Śrī Rūpy Gosvāmīho.