Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.146

Verš

aparikalita-pūrvaḥ kaś camatkāra-kārī
sphurati mama garīyān eṣa mādhurya-pūraḥ
ayam aham api hanta prekṣya yaṁ lubdha-cetāḥ
sarabhasam upabhoktuṁ kāmaye rādhikeva

Synonyma

aparikalita — nezakoušené; pūrvaḥ — dříve; kaḥ — kdo; camatkāra-kārī — udivující; sphurati — projeví; mama — Moje; garīyān — větší; eṣaḥ — toto; mādhurya-pūraḥ — množství sladkosti; ayam — toto; aham — Já; api — dokonce; hanta — běda; prekṣya — když vidím; yam — co; lubdha-cetāḥ — Moje zmatená mysl; sa-rabhasam — dravě; upabhoktum — užívat; kāmaye — touha; rādhikā iva — jako Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„Kdo může projevit větší sladkost, než je ta Moje, sladkost, kterou nikdo předtím neochutnal a která všechny udivuje? Běda, když vidím tu krásu, Moje mysl je zmatena a sám bych si jí chtěl užívat tak jako Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Význam

Tento verš je z Lalita-mādhavy (8.34) Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Vyslovil jej Pán Kṛṣṇa, když ve fontáně s drahokamy ve Dvárace spatřil krásu svého vlastního odrazu.