Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.136

Verš

eta cinti’ rahe kṛṣṇa parama-kautukī
hṛdaye bāḍaye prema-lobha dhakdhaki

Synonyma

eta cinti' — takto uvažující; rahe — zůstává; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; parama-kautukī — svrchovaně zvědavý; hṛdaye — v srdci; bāḍaye — zvětšuje se; prema-lobha — dychtivá touha po lásce; dhakdhaki — planoucí.

Překlad

Když takto Pán Kṛṣṇa uvažoval, zatoužil tuto lásku ochutnat. Dychtivá touha po ní v Jeho srdci planula čím dál víc.