Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.104

Verš

tulasī-dala-mātreṇa
jalasya culukena vā
vikrīṇīte svam ātmānaṁ
bhaktebhyo bhakta-vatsalaḥ

Synonyma

tulasītulasī; dala — lístek; mātreṇa — pouze; jalasya — vody; culukena — dlaní plnou; — a; vikrīṇīte — prodá; svam — svoje vlastní; ātmānam — Já; bhaktebhyaḥ — oddaným; bhakta-vatsalaḥ — Pán Kṛṣṇa, jenž je laskavý ke svým oddaným.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa, jenž je ke svým oddaným velice laskavý, se prodá oddanému, který Mu obětuje pouhý lístek tulasī a trochu vody v dlani.“

Význam

Toto je verš z Gautamīya-tantry.