Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.71

Verš

pūrva-pakṣa kahe — tomāra bhāla ta’ vyākhyāna
paravyoma-nārāyaṇa svayaṁ-bhagavān

Synonyma

pūrva-pakṣa — odporující strana; kahe — říká; tomāra — tvoje; bhāla — hezká; ta' — jistě; vyākhyāna — interpretace; para-vyoma — setrvávající v duchovním nebi; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Nějaký odpůrce může říci: „To je tvůj výklad, ale ve skutečnosti je Nejvyšším Pánem Nārāyaṇa, jenž sídlí v transcendentálním světě.“