Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.43

Verš

tṛtīya kāraṇa śuna śrī-bhagavān
ananta brahmāṇḍa bahu vaikuṇṭhādi dhāma

Synonyma

tṛtīya — třetí; kāraṇa — důvod; śuna — prosím slyš; śrī-bhagavān — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; ananta — neomezené; brahma-aṇḍa — vesmíry; bahu — mnohé; vaikuṇṭha-ādi — Vaikuṇṭha a tak podobně; dhāma — planety.

Překlad

„Ó můj Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství! Vyslechni prosím můj třetí důvod. Existuje nesčetné množství vesmírů a transcendentálních Vaikuṇṭh.“