Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.111

Verš

sei ta’ bhaktera vākya nahe vyabhicārī
sakala sambhave tāṅte, yāte avatārī

Synonyma

sei — tato; ta' — jistě; bhaktera — oddaného; vākya — řeč; nahe — není; vyabhicārī — odchylka; sakala — všechny; sambhave — možnosti; tāṅte — v Něm; yāte — protože; avatārī — zdroj všech inkarnací.

Překlad

Taková slova ze rtů upřímného oddaného však nemohou být chybná. V Něm spočívají všechny možnosti, protože On je původní Pán.