Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.96

Verš

śrīvāsa balena, — ye tomāra nāma laya
tāra koṭi aparādha saba haya kṣaya

Synonyma

śrīvāsa balena — Śrīvāsa Paṇḍita řekl; ye — každý, kdo; tomāra — Tvoje; nāma — svaté jméno; laya — přijme; tāra — jeho; koṭi — deset miliónů; aparādha — prohřešků; saba — všechny; haya — stanou se; kṣaya — zničené.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura odpověděl: „Každý, kdo přijme Tvé svaté jméno, okamžitě odstraní deset miliónů svých prohřešků.“