Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.70

Verš

śrīdharera lauha-pātre kaila jala-pāna
samasta bhaktere dila iṣṭa vara-dāna

Synonyma

śrīdharera — Śrīdharovy; lauha-pātre — z plechové nádoby; kaila — činil; jala-pāna — pití vody; samasta — všem; bhaktere — oddaným; dila — dal; iṣṭa — vytoužené; vara-dāna — požehnání.

Překlad

Jednou po kīrtanu přišel Pán Caitanya Mahāprabhu do Śrīdharova domu a napil se vody z jeho potlučené plechové nádoby. Potom dal všem oddaným příslušná požehnání, po kterých toužili.

Význam

Po masovém nagar-saṅkīrtanu na protest proti správcovi Čándovi Kázímu se z Kázího stal oddaný. Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom se svojí saṅkīrtanovou skupinou vrátil do Śrīdharova domu a Čánd Kází šel s Ním. Všichni oddaní si tam chvíli odpočinuli a napili se vody ze Śrīdharovy potlučené plechové nádoby. Pán tuto vodu přijal proto, že nádoba patřila Jeho oddanému. Čánd Kází se potom vrátil domů. Místo, kde odpočívali, se dodnes nachází na severovýchodní straně Májápuru a je známé jako kīrtana-viśrāma-sthāna – „místo, kde odpočívala kīrtanová skupina.“