Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.71

Verš

haridāsa ṭhākurere karila prasāda
ācārya-sthāne mātāra khaṇḍāila aparādha

Synonyma

haridāsa ṭhākurere — Haridāsovi Ṭhākurovi; karila — udělil; prasāda — požehnání; ācārya-sthāne — v domě Advaity Ācāryi; mātāra — Śacīmāty; khaṇḍāila — odstranil; aparādha — přestupek.

Překlad

Po této události Pán požehnal Haridāsovi Ṭhākurovi a v domě Advaity Ācāryi odstranil přestupek své matky.

Význam

V den mahā-prakāśe Pán Caitanya Mahāprabhu obejmul Haridāse Ṭhākura a řekl mu, že není nikým jiným než inkarnací Prahlāda Mahārāje. Když Viśvarūpa přijal sannyās, Śacīmāta si myslela, že Ho k tomu přemluvil Advaita Ācārya. Nařkla Ho za to, a tím se dopustila přestupku u Jeho lotosových nohou. Později Pán Caitanya přiměl matku, aby přijala prach z lotosových nohou Advaity Ācāryi, a tak byla její vaiṣṇava-aparādha odčiněna.