Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.42

Verš

nitya rātre kari āmi bhavānī-pūjana
āmāra mahimā dekha, brāhmaṇa-sajjana

Synonyma

nitya rātre — každou noc; kari — provádím; āmi — já; bhavānī-pūjana — uctívání Bhavānī, manželky Pána Śivy; āmāra — moji; mahimā — slávu; dekha — vidíte; brāhmaṇa-sat-jana — všichni ctihodní brāhmaṇové.

Překlad

„Vážení pánové, každou noc uctívám bohyni Bhavānī. Zde leží předměty pro její uctívání, a vy všichni vážení brāhmaṇové a příslušníci vyšších tříd společnosti teď můžete vidět, co jsem zač.“

Význam

Védská společnost se dělí na čtyři třídy – brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi a śūdry – a pod nimi se nacházejí pañcamové (doslova „příslušníci páté třídy“), kteří mají nižší postavení než śūdrové. Vyšší třídy – brāhmaṇové, kṣatriyové, a dokonce i vaiśyové – byli známí jako brāhmaṇa-saj-jana. Zvláště brāhmaṇové byli známí jako saj-janové neboli vážení a ušlechtilí lidé, kteří vedli celou společnost. Pokud ve vsi došlo k nějaké neshodě, lidé chodili za těmito váženými brāhmaṇy pro urovnání. Nyní je velice těžké takové brāhmaṇy a saj-jany najít, a proto jsou všechny vesnice i města v takovém rozkladu, že už nikde nevládne klid ani štěstí. Aby došlo k obnově dokonale kulturní civilizace, musí být po celém světě zavedeno vědecké rozdělení společnosti na brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi a śūdry. Dokud nebudou někteří lidé vytrénováni jako brāhmaṇové, nemůže ve společnosti zavládnout klid a mír.