Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.80

Verš

‘ihāṅ viṣṇu-pāda-padme gaṅgāra utpatti’
virodhālaṅkāra ihā mahā-camatkṛti

Synonyma

ihāṅ — v této souvislosti; viṣṇu-pāda-padme — v lotosových nohách Pána Viṣṇua; gaṅgāra — matky Gangy; utpatti — počátek; virodha — rozpor; alaṅkāra — literární ozdoba; ihā — to; mahā — velký; camatkṛti — div.

Překlad

„Existence matky Gangy má svůj počátek v lotosových nohách Pána. I když je tvrzení, že voda vytéká z lotosu, rozporuplné, v souvislosti s Pánem Viṣṇuem se jedná o něco úžasného.“