Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.81

Verš

īśvara-acintya-śaktye gaṅgāra prakāśa
ihāte virodha nāhi, virodha-ābhāsa

Synonyma

īśvara-acintya-śaktye — nepochopitelnou mocí Nejvyššího Pána; gaṅgāra — Gangy; prakāśa — vyvěrání; ihāte — v tomto; virodha nāhi — není rozpor; virodha-ābhāsa — vypadá to jako rozpor.

Překlad

„V tomto vzniku Gangy vlivem Pánovy nepochopitelné moci žádný rozpor není, i když to tak může vypadat.“

Význam

Uznat nepochopitelnou energii Pána Viṣṇua je stěžejní bod celé vaiṣṇavské filosofie. To, co z hmotného pohledu někdy vypadá rozporuplně, je ve spojení s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, pochopitelné, protože On může díky svým nepochopitelným energiím vykonávat rozporuplné činnosti. Moderní vědci jsou zmatení. Nedovedou ani vysvětlit, jak došlo k tomu, že tak velké množství chemikálií vytvořilo atmosféru. Vědci vysvětlují, že voda je sloučeninou vodíku a kyslíku, ale když se jich zeptáme, odkud se tak obrovské množství vodíku a kyslíku vzalo a jak se sloučily, aby vznikly velké oceány a moře, nedokáží odpovědět, protože jsou to ateisté, kteří neuznají, že vše pochází ze života. Podle jejich teorie pochází život z hmoty.

Odkud pocházejí všechny tyto chemikálie? Odpověď je, že je vytvořila nepochopitelná energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Živé bytosti jsou části Nejvyššího Boha a spousta chemikálií vychází z jejich těl. Citroník je například živá bytost, která vytváří mnoho citrónů, a v každém z nich je značné množství kyseliny citrónové. Když tedy i nepatrná živá bytost, která je pouhou částí Nejvyššího Pána, může vytvořit tolik chemikálií, kolik energie pak musí být v těle Nejvyšší Osobnosti Božství?

Vědci sice nejsou schopni uspokojivě vysvětlit, kde všechny chemikálie světa vznikají, ale uznáním nepochopitelné energie Nejvyššího Pána to lze vysvětlit dokonale. Není důvod odmítat tento argument. Jsou-li energie přítomné v živých bytostech, které jsou vzorky Osobnosti Božství, kolik energie musí být v samotném Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství? Védy to popisují: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām – „On je nejpřednějším věčným mezi všemi věčnými a nejpřednější živou bytostí mezi všemi živými bytostmi.“ (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13).

Ateistická věda bohužel neuzná, že hmota pochází ze života. Vědci trvají na své naprosto nelogické a hloupé teorii, že život pochází z hmoty, i když to je zcela nemožné. Nejsou schopni ve svých laboratořích dokázat, že hmota vytváří život, ale zato existují tisíce příkladů, že hmota pochází ze života. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī proto ve Śrī Caitanya-caritāmṛtě říká, že jakmile uznáme nepochopitelnou energii Nejvyšší Osobnosti Božství, nebude žádný velký filosof či vědec schopen předložit jakékoliv tvrzení, které by popřelo Pánovu moc. To je vyjádřeno v následujícím sanskrtském verši.