Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.62

Verš

‘bhavānī-bhartṛ’-śabda dile pāiyā santoṣa
‘viruddha-mati-kṛt’ nāma ei mahā doṣa

Synonyma

bhavānī-bhartṛ śabda — slovo bhavānī-bhartṛ („manžel Bhavānī“); dile — umístil jsi; pāiyā — pociťující; santoṣa — velké uspokojení; viruddha-mati-kṛt — výrok obsahující protichůdné prvky; nāma — jménem; ei — toto; mahā — velká; doṣa — chyba.

Překlad

„Zde je další velká chyba – slova ,bhavānī-bhartṛ̀ jsi ke své naprosté spokojenosti sice postavil vedle sebe, ale prozrazují chybu nazývanou rozpor.“