Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.63

Verš

bhavānī-śabde kahe mahādevera gṛhiṇī
tāṅra bhartā kahile dvitīya bhartā jāni

Synonyma

bhavānī śabde — slovem bhavānī; kahe — je zmíněna; mahādevera — Pána Śivy; gṛhiṇī — žena; tāṅra — její; bhartā — manžel; kahile — když řekneme; dvitīya — druhý; bhartā — manžel; jāni — chápeme.

Překlad

„Slovo ,bhavānī̀ znamená ,žena Pána Śivỳ. Když ale zmiňujeme jejího manžela, někdo by si mohl myslet, že má ještě nějakého jiného manžela.“