Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.94

Verš

kata dine miśra putrera hāte khaḍi dila
alpa dine dvādaśa-phalā akṣara śikhila

Synonyma

kata dine — po několika dnech; miśra — Jagannātha Miśra; putrera — svého syna; hāte — do ruky; khaḍi — křídu; dila — dal; alpa — během několika málo; dine — dní; dvādaśa-phalā — dvanáct ligatur; akṣara — písmena; śikhila — naučil se.

Překlad

Po několika dnech Jagannātha Miśra zahájil základní vzdělání svého syna vykonáním obřadu hāte khaḍi. Pán se za několik málo dní naučil všechna písmena a ligatury.

Význam

Dvanáct ligatur (phalā) se nazývá repha, mūrdhanya (cerebrální) ṇa, dāntavya (dentální) na, ma, ya, ra, la, va, ṛ, ṝ, ḷ a . Hāte khaḍi je počátek vzdělávání. Ve věku čtyř nebo pěti let, v příznivý den zvaný vidyārambha, který označuje začátek základního vzdělání, se vykoná obřadné uctívání Pána Viṣṇua a poté dá učitel žákovi dlouhou křídu na psaní, vede jeho ruku a učí ho psát písmena abecedy (a, ā, i a tak dále) psaním velkých písmen na podlahu. Jakmile v tom dítě trochu pokročí, dostane pro účely základního vzdělání na psaní břidlicovou tabulku. Základní vzdělání končí, když se naučí ligatury, kterým se říká phalā, jak je popsáno výše.