Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.95

Verš

bālyalīlā-sūtra ei kaila anukrama
ihā vistāriyāchena dāsa-vṛndāvana

Synonyma

bālya-līlā-sūtra — souhrn dětských zábav; ei — tento; kaila — učinil; anukrama — chronologicky; ihā — to; vistāriyāchena — obšírně vysvětlil; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Toto je chronologický souhrn dětských zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua. Vṛndāvana dāsa Ṭhākura už tyto zábavy obšírně popsal ve své knize Caitanya-bhāgavata.