Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.21

Verš

tabe kata dine prabhura jānu-caṅkramaṇa
nānā camatkāra tathā karāila darśana

Synonyma

tabe — potom; kata dine — za několik dní; prabhura — Pánova; jānu — kolena; caṅkramaṇa — lezení; nānā — různé; camatkāra — úžasné; tathā — také; karāila — způsobil; darśana — výjevy.

Překlad

Po určité době začal Pán lézt po kolenou a způsoboval, že byly k vidění různé úžasné věci.

Význam

V Caitanya-bhāgavatě je popsáno, že jednoho dne, když Pán lezl po kolenou a na Jeho pasu sladce cinkaly zvonečky, se na Jeho dvůr připlazil had a Pán ho jako zvědavé dítě chytil. Had se okolo Něho okamžitě ovinul a Pán si na něm odpočinul. Po nějaké době se had odplazil a nechal Pána být.