Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.20

Verš

śuni’ śacī-miśrera mane ānanda bāḍila
brāhmaṇa-brāhmaṇī āni’ mahotsava kaila

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; śacī — matky Śacī; miśrera — a Jagannātha Miśry; mane — v myslích; ānanda — radost; bāḍila — vzrostla; brāhmaṇabrāhmaṇy; brāhmaṇī — a jejich manželky; āni' — poté, co pozvali; mahotsava — slavnost; kaila — uspořádali.

Překlad

Když Śacīmātā a Jagannātha Miśra uslyšeli předpověď Nīlāmbary Cakravartīho, s velkou radostí uspořádali slavnost pojmenování dítěte a pozvali na ni všechny brāhmaṇy i s jejich manželkami.

Význam

Podle védského systému se na oslavy různých příležitostí – například narozenin, svateb, pojmenovávání dítěte a začátku vzdělání – zvou hlavně brāhmaṇové. Při každé slavnosti se nabízí jídlo nejprve brāhmaṇům, a když ti jsou spokojeni, požehnají celou slavnost zpíváním védských manter nebo Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.