Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.9

Verš

caudda-śata sāta śake janmera pramāṇa
caudda-śata pañcānne ha-ila antardhāna

Synonyma

caudda-śata-sāta — 1407; śake — éry Śaka; janmera — narození; pramāṇa — důkaz; caudda-śata pañcānne — v roce 1455; ha-ila — se stal; antardhāna — odchod.

Překlad

V roce 1407 éry Śaka (1486 n.l.) se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zjevil a v roce 1455 (1534 n.l.) z tohoto světa odešel.