Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.10

Verš

cabbiśa vatsara prabhu kaila gṛha-vāsa
nirantara kaila kṛṣṇa-kīrtana-vilāsa

Synonyma

cabbiśa — dvacet čtyři; vatsara — let; prabhu — Pán; kaila — prováděl; gṛha-vāsa — život doma; nirantara — neustále; kaila — činil; kṛṣṇa-kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; vilāsa — zábavy.

Překlad

Dvacet čtyři let žil Pán Caitanya v gṛhastha-āśramu (jako hospodář) a neustále se věnoval zábavám hnutí Hare Kṛṣṇa.