Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.7

Verš

sei jala skandhe kare śākhāte sañcāra
phale-phule bāḍe, — śākhā ha-ila vistāra

Synonyma

sei jala — touto vodou; skandhe — na větvích; kare — dělá; śākhāte — na vedlejších větvích; sañcāra — růst; phale-phule — plodů a květů; bāḍe — nabývá; śākhā — větve; ha-ila — staly se; vistāra — rozprostřené.

Překlad

Při tomto zalévání kmene a větví se hlavní i vedlejší větve bujně rozrůstaly a strom se obsypával plody a květy.