Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.52

Verš

pītāmbara, mādhavācārya, dāsa dāmodara
śaṅkara, mukunda, jñāna-dāsa, manohara

Synonyma

pītāmbara — Pītāmbara; mādhavācārya — Mādhavācārya; dāsa dāmodara — Dāmodara dāsa; śaṅkara — Śaṅkara; mukunda — Mukunda; jñāna-dāsa — Jñāna dāsa; manohara — Manohara.

Překlad

Pītāmbara byl mezi oddanými Pána Nityānandy Prabhua šedesátý čtvrtý, Mādhavācārya šedesátý pátý, Dāmodara dāsa šedesátý šestý, Śaṅkara šedesátý sedmý, Mukunda šedesátý osmý, Jñāna dāsa šedesátý devátý a Manohara sedmdesátý.