Skip to main content

Synonyma

tri-loka-manohara-anubhāva
ó Ty, Jenž jsi vnímán jako nejkrásnější osoba ve třech světech — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40
manoharā-lāḍu
určitý druh sandeśeŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.28
manohara
přitažlivý — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.54
Manohara — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.46
Manohara. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.52
okouzlující. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.95
manoharā
překrásné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.192