Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.67

Verš

brahmā viṣṇu śiva — tina guṇāvatāre gaṇi
śakty-āveśa — sanakādi, pṛthu, vyāsa-muni

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; viṣṇu — Pán Viṣṇu; śiva — Pán Śiva; tina — tři; guṇa-avatāre — mezi inkarnace, jež ovládají tři kvality hmotné přírody; gaṇi — počítám; śakti-āveśa — zmocněné inkarnace; sanaka-ādi — čtyři Kumārové; pṛthu — král Pṛthu; vyāsa-muni — Vyāsadeva.

Překlad

Kvalitativními inkarnacemi jsou Brahmā, Viṣṇu a Śiva. Mezi zmocněné inkarnace patří například Kumārové, král Pṛthu a Mahā-muni Vyāsa (sestavitel Véd).