Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.45

Verš

guru kṛṣṇa-rūpa hana śāstrera pramāṇe
guru-rūpe kṛṣṇa kṛpā karena bhakta-gaṇe

Synonyma

guru — duchovní mistr; kṛṣṇa-rūpa — stejně dobrý jako Kṛṣṇa; hana — je; śāstrera — zjevených písem; pramāṇe — podle svědectví; guru-rūpe — v podobě duchovního mistra; kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; kṛpā — milost; karena — rozdává; bhakta-gaṇe — svým oddaným.

Překlad

Duchovní mistr se podle rozvážného názoru všech zjevených písem neliší od Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa tak v podobě duchovního mistra osvobozuje své oddané.

Význam

Vztah žáka ke svému duchovnímu mistru je stejně dobrý jako jeho vztah s Nejvyšším Pánem. Duchovní mistr se sice vždy představuje jako nejpokornější služebník Osobnosti Božství, ale žák ho musí vidět jako projeveného zástupce Boha.