Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.29

Verš

ei caudda śloke kari maṅgalācaraṇa
taṅhi madhye kahi saba vastu-nirūpaṇa

Synonyma

ei caudda śloke — v těchto čtrnácti verších; kari — činím; maṅgala-ācaraṇa — vzývání přízně; taṅhi — proto v tom; madhye — v; kahi — mluvím; saba — všechen; vastu — obsah; nirūpaṇa — popis.

Překlad

Těchto čtrnáct veršů tedy obsahuje vzývání přízně a popisuje Nejvyšší Pravdu.