Skip to main content

Bg. 9.18

Verš

gatir bhartā prabhuḥ sākṣī
nivāsaḥ śaraṇaṁ suhṛt
prabhavaḥ pralayaḥ sthānaṁ
nidhānaṁ bījam avyayam

Synonyma

gatiḥ — cíl; bhartā — udržovatel; prabhuḥ — Pán; sākṣī — svědek; nivāsaḥ — sídlo; śaraṇam — útočiště; su-hṛt — velmi důvěrný přítel; prabhavaḥ — stvoření; pralayaḥ — zničení; sthānam — základ; nidhānam — schránka; bījam — semeno; avyayam — nepomíjivé.

Překlad

Jsem cíl, udržovatel, pán, svědek, sídlo, útočiště a nejdražší přítel. Jsem stvoření a zničení, základ všeho, schránka a věčné semeno.

Význam

Gati je místo, kam chceme dojít. Konečným cílem je však Kṛṣṇa, třebaže to lidé nevědí. Ten, kdo nezná Kṛṣṇu, je na scestí a jeho pokrok je buď částečný, nebo je to jen halucinace. Mnoho lidí si za svůj cíl volí různé polobohy a přísným praktikováním různých striktních metod se dostávají na příslušné planety, jako je Candraloka, Sūryaloka, Indraloka, Maharloka a tak dále. Avšak veškeré tyto loky neboli planety jakožto výtvory Kṛṣṇy zároveň jsou a nejsou Kṛṣṇa. Jelikož jsou to projevy Kṛṣṇovy energie, jsou také Kṛṣṇa, ale slouží jen jako schod k poznání Kṛṣṇy. Obracet se na různé energie Kṛṣṇy znamená obracet se na Kṛṣṇu nepřímo. Je třeba se obrátit na Kṛṣṇu přímo — to ušetří čas a energii. Když můžeme například vyjet do nejvyššího patra výtahem, proč bychom chodili po schodech? Vše spočívá na Kṛṣṇově energii; nic tedy nemůže existovat bez Kṛṣṇova útočiště. Pán Kṛṣṇa je svrchovaný vládce, protože Mu vše patří a Jeho energie je základem všeho. Kṛṣṇa je rovněž svrchovaný svědek, protože dlí v srdcích všech. Domy, země či planety, které nám poskytují místo k žití, jsou také Kṛṣṇa. Kṛṣṇa je konečné útočiště, a proto se má k Němu každý uchýlit, ať je to pro ochranu, nebo pro odstranění úzkosti. A kdykoliv musíme vyhledat ochranu, měli bychom vědět, že to, co nám ji může poskytnout, je živá síla. Kṛṣṇa je svrchovaná živá bytost. A jelikož je tím, z něhož jsme vzešli — svrchovaným otcem, nikdo nemůže být lepším přítelem a příznivcem než On. Je původní zdroj stvoření a konečné místo spočinutí po zničení. Kṛṣṇa je tedy věčnou příčinou všech příčin.