Skip to main content

Bg. 4.15

Verš

evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma
pūrvair api mumukṣubhiḥ
kuru karmaiva tasmāt tvaṁ
pūrvaiḥ pūrva-taraṁ kṛtam

Synonyma

evam — tak; jñātvā — jež dobře znali; kṛtam — bylo prováděné; karma — jednání; pūrvaiḥ — autoritami v minulosti; api — jistě; mumukṣubhiḥ — které dosáhly osvobození; kuru — jen konej; karma — předepsanou povinnost; eva — zajisté; tasmāt — proto; tvam — ty; pūrvaiḥ — předchůdci; pūrva-taram — v dávných dobách; kṛtam — jak bylo konáno.

Překlad

Všechny osvobozené duše v dávných dobách jednaly s tímto poznáním Mé transcendentální povahy. Proto bys je měl následovat a konat svou povinnost.

Význam

Jsou dva druhy lidí: jedni mají srdce plná hmotných nečistot a druzí jsou od hmoty osvobození. Vědomí Kṛṣṇy je rovnocenně prospěšné pro obě skupiny. Prvně jmenovaní se mohou vydat cestou vědomí Kṛṣṇy, aby se postupně očistili při dodržování usměrňujících zásad oddané služby. A ti, kdo se nečistot již zbavili, mohou i nadále jednat se stejným vědomím Kṛṣṇy, aby ostatní mohli následovat jejich příkladné činy a mít z toho prospěch. Hloupí lidé či začátečníci na cestě vědomí Kṛṣṇy často chtějí zanechat všech činností, aniž by měli poznání, které je s vědomím Kṛṣṇy spojené. Arjunovu touhu upustit od jednání na bitevním poli Pán neschvaloval. Je třeba jen vědět, jak jednat. Zanechat činností spojených s vědomím Kṛṣṇy a předvádět vědomí Kṛṣṇy v ústraní je na nižší úrovni než se skutečně zaměstnávat různými činnostmi pro Kṛṣṇu. Arjuna zde dostává radu, aby jednal vědom si Kṛṣṇy, po vzoru Pánových starších žáků — například boha Slunce Vivasvāna. Nejvyšší Pán zná všechny své dřívější činnosti a také činnosti druhých, kteří v minulosti jednali s vědomím Kṛṣṇy. Proto doporučuje následovat činy boha Slunce, který se tomuto umění učil od Pána před několika milióny let. O všech takových žácích Pána Kṛṣṇy se zde uvádí, že jsou to osvobozené osoby minulosti, zaměstnané konáním povinností, které jim Kṛṣṇa přidělil.