Skip to main content

Bg. 3.13

Verš

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo
mucyante sarva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā
ye pacanty ātma-kāraṇāt

Synonyma

yajña-śiṣṭa — jídlo přijaté po vykonání yajñi; aśinaḥ — ti, kdo jedí; santaḥ — oddaní; mucyante — jsou zbaveni; sarva — všeho druhu; kilbiṣaiḥ — hříchů; bhuñjate — užívají; te — ti; tu — ale; agham — těžké hříchy; pāpāḥ — hříšníci; ye — kteří; pacanti — připravují jídlo; ātma-kāraṇāt — pro smyslový požitek.

Překlad

“Oddaní Pána jsou osvobozeni od veškerých hříchů, neboť jedí jídlo, které je nejprve obětováno. Osoby, které však připravují jídlo pro svůj smyslový požitek, jedí bezesporu jen hřích.”

Význam

Oddaní Nejvyššího Pána Viṣṇua neboli ti, kdo mají vědomí Kṛṣṇy, jsou nazýváni santové a neustále Pána milují. To je popsáno v Brahma-saṁhitě (5.38): premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. Santové, kteří jsou vždy plni lásky k Nejvyšší Osobnosti Božství, Govindovi (dárci veškeré radosti), Mukundovi (dárci osvobození) neboli Kṛṣṇovi (nejpřitažlivější osobě), nepřijmou nic, aniž by to této Nejvyšší Osobě nejprve obětovali. Proto neustále konají yajñi různými druhy oddané služby — śravaṇam, kīrtanam, smaraṇam, arcanam a tak dále. To je vždy chrání před veškerým možným znečištěním pocházejícím z hříšného styku v hmotném světě. Jiní, kteří připravují jídlo pro své uspokojení neboli pro smyslový požitek, nejen jednají jako zloději, ale také pojídají hříchy všeho druhu. Jak může být někdo šťastný, když je zloděj a hříšník? Něco takového není možné. Aby mohli být lidé po všech stránkách šťastní, je třeba je učit praktikovat snadný proces saṅkīrtana-yajñi, s úplným vědomím Kṛṣṇy. Jinak nemůže být na světě mír ani štěstí.